Nawigacja

Rekrutacja

Rekrutacja 2016/2017

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej Gimnazjum w Borui Kościelnej na rok szkolny 2016/2017  pobierz

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Gimnazjum w Borui Kościelnej na rok szkolny 2016/2017  pobierz

REGULAMIN NABORU DO ODDZIAŁU Z DODATKOWYM MODUŁEM ZAJĘĆ Z WIEDZY O KULTURZE KRAJÓW  ANGLOJĘZYCZNYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM w Gimnazjum w Borui Kościelnej na rok szkolny 2016/2017  pobierz

ZARZĄDZENIE NR 4/2016 DYREKTORA GIMNAZJUM W BORUI KOŚCIELNEJ z dnia 26.02.2016 roku  pobierz

ZARZĄDZENIE NR 5/2016 DYREKTORA GIMNAZJUM W BORUI KOŚCIELNEJ z dnia 26.02.2016 roku  pobierz

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE WYNIKU SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO UZYSKANEGO PRZEZ KANDYDATA W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  pobierz

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Borui Kościelnej na r. szk. 2016/2017 pobierz

Zarządzenie nr 110.1.4.2016 Wielopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowych terminów przyjmowania do publicznych szkół na rok szkolny 2016/2017

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na podstawie art. 20m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.), uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

Wykaz olimpiad organizowanych w roku szkolnym 2015/16

Uchwała Rady Miejskiej Nr XVII/143/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Nowy Tomyśl pobierz

Kontakt

  • Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Borui Kościelnej
    ul. Szkolna 14, Boruja Kościelna,
    64-300 Nowy Tomyśl
  • 614415212

Galeria zdjęć