Nawigacja

Dokumenty

Wymagania przedmiotowe

PRZEDMIOT WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI KRYTERIA OCENIANIA

biologia

przedmioty matematyczno przyrodnicze

biol_kl1

biol_kl2

biol_kl3

biol_kl1_16.pdf

biol_kl2_16.pdf

biol_kl3_16.pdf

chemia przedmioty matematyczno przyrodnicze  

chem_kl1_16.pdf

chem_kl2_16.pdf

chem_kl3_16.pdf

edukacja dla bezpieczeństwa edb edb edb
fizyka przedmioty matematyczno przyrodnicze

fiz_kl1

fiz_kl2

fiz_kl3

fiz_kl1_16.pdf

fiz_kl2_16.pdf

fiz_kl3_16.pdf

geografia przedmioty matematyczno przyrodnicze

geo_kl1

geo_kl2

geo_kl3

geo_kl1

geo_kl2

geo_kl3

historia przedmioty humanistyczne

his_kl1

his_kl2

his_kl3

hist_kl1_16.pdf

hist_kl2_16.pdf

hist_kl3_16.pdf

informatyka inf_wym

inf_kl1

inf_kl2

inf_kl1_16.pdf

inf_kl2_16.pdf

język angielski

j_obcy

 

jang_1a.pdf

jang_1ar.pdf

jang_2a_i_2b.pdf

jang_2ar.pdf

jang_3a_i_3b.pdf

jang_3ar.pdf

jang_1a_16.pdf

jang_1ar_16.pdf

jang_2a_i_2b_16.pdf

jang_2ar_16.pdf

jang_3a_i_3b_16.pdf

jang_3ar_16.pdf

język niemiecki j_obcy

niem_kl1

niem_kl2

niem_kl3

j_niem_kl1-3
język polski j_pol jpol_um_16.pdf

jpol_kl1_16.pdf

jpol_kl2_16.pdf

jpol_kl3_16.pdf

matematyka przedmioty matematyczno przyrodnicze

mat_kl1

mat_kl2

mat_kl3

mat_kl1_16.pdf

mat_kl2_16.pdf

mat_kl3_16.pdf

muzyka muzyka   muzyka
plastyka plastyka   plastyka
religia religia

rel_kl1

rel_kl2

rel_kl3

rel_kl1_2_3
wiedza o społeczeństwie przedmioty humanistyczne

wos_kl2

wos_kl3

wos_kl2_16.pdf

wos_kl3_16.pdf

wychowanie fizyczne wf wf_wym_16.pdf wf_kl1-3
zajęcia artystyczne zajęcia artystyczne   zajęcia artystyczne
zajęcia techniczne    

tech_kl1_16.pdf

tech_kl2_16.pdf

tech_kl3_16.pdf

Kontakt

  • Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Borui Kościelnej
    ul. Szkolna 14, Boruja Kościelna,
    64-300 Nowy Tomyśl
  • 614415212

Galeria zdjęć